Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 7.10.2019 r.-13.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka odbył się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, w ramach którego podjęto działania propagujące wiedzę o dysleksji.

          Wyeksponowano w holu szkoły gazetkę tematyczną, z której uczniowie mogli dowiedzieć się, na czym polegają specyficzne trudności w nauce typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia.  Zaprezentowano również sylwetki słynnych dyslektyków ze świata nauki i kultury, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach życia. Dla Rodziców zamieszczono „Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych” oraz wskazówki do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Na tablicach zaprezentowano również informacje na temat motywacji i tego, w jaki sposób planować i realizować cele.

W świetlicy szkolnej wśród uczniów klas IV-VIII przeprowadzono „Łamigłówki ortomagiczne”, w których uczniowie, na wesoło, mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie ortografii.

Uczniowie klas IV wzięli udział w rozgrywkach ortograficznych „Mistrz ortografii”, podczas których rozwiązywali ćwiczenia i zadania, w których wykazali się znajomością zasad poprawnej pisowni.

            Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zorganizowały: Karolina Kubalka i Iwona Więcko.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć