Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

mini-100_3497W dniach 26.10.2015r.-30.10.2015r. w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka odbył się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, w ramach którego podjęto działania propagujące wiedzę o dysleksji.

            Podczas tego tygodnia przygotowano gazetkę na temat dysleksji, żeby przypomnieć uczniom oraz rodzicom, na czym polegają specyficzne trudności w nauce. Wyeksponowano w holu szkoły gazetkę „Leonardo da Vinci. Wynalazki znane i nieznane”, żeby pokazać uczniom, że również ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, można osiągnąć sukces w życiu. Podczas zajęć terapii pedagogicznej uczniowie brali udział w zajęciach „Ortografia na wesoło”, podczas których ćwiczyli umiejętność poprawnego pisania. Uczniowie klas IV-VI  przygotowali również prace plastyczne na temat „Ortograficzne zwierzaki”, które zostały wystawione na korytarzu szkoły.

 W świetlicy szkolnej zorganizowano akcję „Czytamy razem” podczas której pani Karolina Kubalka (nauczyciel bibliotekarz) przeczytała najmłodszym uczniom bajkę, do której dzieci wykonały ilustracje. Starsi uczniowie z klas IV-VI w świetlicy szkolnej czytali swoim rówieśnikom bajki ortograficzne. W bibliotece szkolnej przygotowano kącik, w którym wystawiono książki o słynnych dyslektykach.

Rodzice uczniów mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z pracownikami Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu oraz w internetowym forum dyskusyjnym poświęconym w całości problemom dysleksji.

            Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji zorganizowały: Karolina Kubalka i Iwona Więcko.

Pedagog szkolny Iwona Więcko

mini-100_3494  mini-100_3503 mini-100_3504

mini-100_3508