Europejski Dzień Języków Obcych – Projekt edukacyjny

Od 12. do 26. września klasy 5b, 5c i 6c brały udział w projekcie edukacyjnym „Języki obce – Jak? Gdzie? Dlaczego?” z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (26.09.).

Przez cały tydzień uczniowie zbierali informacje dotyczące tego, jakie znają techniki uczenia się, dlaczego warto uczyć się języków, gdzie i od kogo można się uczyć itp. Wszystkie odpowiedzi na bieżąco gromadzone były na wirtualnych tablicach i omawiane podczas lekcji języka niemieckiego. W drugim tygodniu projektu uczniowie zajęli się planowaniem i wykonaniem  plakatu zachęcającego do nauki języków obcych. 

Od 26 września na szkolnym korytarzu oglądać można efekty pracy uczniów.

Podczas projektu dzieci trenowały kreatywność, umiejętności pracy w grupie, planowania swoich działań, poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł oraz korzystania z tablicy wirtualnej. Główny cel, czyli zwiększenie motywacji do nauki języków, został osiągnięty!

Zofia Jankowska