„Dzień Europejski”

W dniu 27.04.2024r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się „Dzień Europejski” z okazji XX rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczniowie klas 4-7 na pierwszych dwóch lekcjach zostali zapoznani z historią powstania Unii Europejskiej i obecnością Polski w niej, oglądali przygotowany film oraz uczestniczyli w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach należących do unii. Podczas drugiej lekcji został uroczyście wspólnie zaśpiewany przez uczniów  na sali gimnastycznej hymn  unii: „Oda do radości”. Uczniowie zostali przygotowani do śpiewania hymnu przez nauczyciela muzyki Panią Paulinę Buczkowską. Organizatorem „Dnia Europejskiego” był nauczyciel historii: Joanna Kozińska- Nyckowska