„Chrońmy środowisko”

„Chrońmy środowisko”  – pod takim hasłem w świetlicy szkolnej przeprowadzono szereg  działań w ramach konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”.

 

Celem przeprowadzonych działań było budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, propagowanie ekologicznego stylu życia, kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody oraz wzbudzenie chęci do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Zorganizowano w grupach świetlicowych w klasach II i III, konkurs wiedzy ekologicznej na temat ochrony środowiska, poprzedzony prezentacją multimedialną, z której uczniowie dowiedzieli się czym jest środowisko naturalne, źródła jego zanieczyszczenia, sposoby usuwania odpadów, zjawiska związane z zanieczyszczeniem atmosfery, sposoby ochrony powietrza, wody i gleby.

Zwieńczeniem wszystkich działań było przeprowadzenie akcji – sprzątamy plac zabaw i boisko, gdzie uczniowie wyposażeni w rękawice ochronne i worki na odpady zbierali śmieci wokół naszej szkoły.

Efektem wizualnym poprzedzonego działania było wykonanie przez dzieci prac plastycznych.

Poniżej zapraszamy do galerii zdjęć.

Wychowawcy świetlicy