Centrum informacji multimedialnej

Powstanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych (ICIM) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS

Regulamin pracowni Centrum Informacji Multimedialnej

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 mogą korzystać w centrum z czterech komputerów.

2. Uczeń zobowiązany jest do poszanowania sprzętu, z którego korzysta.

3. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem uczeń zobowiązany jest podejść do bibliotekarza i wpisać się do zeszytu odwiedzin w pracowni.

4. Jeżeli uczeń chce skorzystać z drukarki powinien przynieść ze sobą papier.

5. Użytkownik może korzystać z zasobów internetu i programów komputerowych wyłącznie w celach edukacyjnych.

6. Komputer służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci internetowej i zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej w celach dydaktycznych i samokształceniowych.

7. Przy jednym komputerze pracuje jedna osoba, a w wyjątkowej sytuacji najwyżej dwie osoby.

8. Pierwszeństwo z korzystania z komputerów mają osoby opracowujące konkretny temat.

9. Korzystanie z ICIM i internetu jest bezpłatne.

10. ZABRANIA SIĘ:

a) Dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz plikach systemowych.

b) Uruchamiania oprogramowania, które swoim działaniem może spowodować zaburzenia stabilności pracy systemu.

c) Instalowania, przegrywania na twardy dysk programów komputerowych i plików.

d) Korzystania z chata, opcji gadu-gadu oraz gier komputerowych.

e) Samodzielnego włączania i wyłączania urządzeń.

f) Wnoszenia wierzchnich okryć i spożywania posiłków.

g) Używania własnych dyskietek i płyt CD bez zgody nauczyciela.

h) Używania telefonów komórkowych.

11. KAŻDY KORZYSTAJĄCY Z ICIM POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM.