Bezpieczeństwo na drodze

droga-do-szkoly

Podczas zajęć komputerowych trzecioklasiści tworzyli prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz umiejętności poruszania się w sytuacjach dnia codziennego. Celem tego zadania
było zwiększenie bezpieczeństwa ucznia w szkole, w domu , w drodze do szkoły.

Uczniowie projektowali slajdy na których upowszechniali zbiór oczekiwań, zasad i reguł dotyczących zachowań na drodze oraz sytuacji w środowisku szkolnym. Zachęcali do ich przestrzegania, wskazywali konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad ruchu drogowego.