Apel organizacyjno-porządkowy klas IV-VI

3

24 września 2014r. odbył się apel organizacyjno-porządkowy dla klas IV-VI. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w szkole oraz obowiązującymi regulaminami:

a) Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

b) Zasady korzystania z pomieszczeń w szatni

c) Statut -bezpieczny pobyt dziecka

d) Zasady zachowania się uczniów na przerwach

Ponadto omówiono sprawy  związane z przykładami agresji uczniów, jak zorganizowane są obecnie dzwonki, przerwy i wyjścia na boisko szkolne, jak powinien wyglądać strój galowy oraz jak przebiegać będzie w  akcja „Mleko w szkole” i catering.