Zwiedzanie wystawy o patronie

mini-100_3617             W dniu 17.12.2015r. uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Katach Wrocławskich wraz z opiekunami panią Karoliną Kubalką i panią Iwoną Więcko zwiedzili wystawę „Pojednanie. Kościół katolicki i relacje polsko- niemieckie” zorganizowaną we Wrocławiu przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Maximilian – Kolbe Stifung.

Wystawa autorstwa dr. Roberta Żurka, opowiada o roli Kościoła katolickiego i osób kierujących się chrześcijańskimi wartościami w powojennym procesie pojednania pomiędzy dwoma narodami, które wzajemne relacje budowały na morzu ruin i wzajemnej wrogości – skutkach II wojny światowej. Ten trudny proces miał od swego początku wymiar europejski, a inicjatywy podejmowane w tej kwestii przez Kościoły Polski i Niemiec stanowią fundament dzisiejszego kształtu zjednoczonej Europy. Co ważne: w przeciwieństwie do pojednania niemiecko-francuskiego, które było inspirowane i przeprowadzane przez elity polityczne obu krajów, pojednanie polsko-niemieckie było inicjowane oddolnie, wbrew władzom, a nawet wbrew większości społeczeństwa, dzięki odwadze i determinacji pojedynczych osób. Jedną z nich był Kardynał Bolesław Kominek patron naszej szkoły, który zainicjował proces pojednania między narodami.

Dzięki tej wystawie uczniowie pogłębili swoją wiedzę o Kardynale Bolesławie Kominku- patronie naszej szkoły.

Pedagog szkolny Iwona Więcko

mini-100_3545 mini-100_3549 mini-100_3551 mini-100_3553 mini-100_3559

mini-100_3617