Zmiany w WSO

statutOd 30 września 2014 r. obowiązują w naszej szkole znowelizowane zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  Nad dokumentem tym pracowali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Proszę o zapoznanie się ze zmianami. Są one zaznaczone kursywą.

Statut Szkoły 30.09.2014 – pobierz w pdf

Dyrektor szkoły Lidia Reps