Wolontariusze i kartki świąteczne

aaa

Nasi wolontariusze odwiedzili 14 marca 2018 roku swoich rówieśników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Wspólnie wykonywali kartki wielkanocne, które zostaną wręczone naszym kąteckim seniorom z Kawiarenki Emeryta.

Dziękuję uczniom obu szkół za zaangażowanie.

Anna Pluskota