WF I PRZYRODA TO ZDROWIE I URODA

Uczniowie klas IV a i IV b brały udział w akcji „WF I PRZYRODA TO ZDROWIE I URODA”. Akcja odbywała się podczas lekcji przyrody i wychowania fizycznego na których realizowane były następujące treści:

·zasady prawidłowego żywienia,

·znaczenie aktywności fizycznej dla dzieci ze wspólnym treningiem zdrowotnym,

·testu sprawności fizycznej- próba Ruffiera,

·zdrowy styl życia,

·uzależnienia i ich wpływ na nasze zdrowie,

Wszystkie zajęcia odbywały się w formie lekcji online, podczas których wykorzystywane były prezentacje multimedialne, filmy, a chętni uczniowie wykonywali ciekawe prace w powyższych tematach.

Marta Czerwieniec