Warsztaty profilaktyczne „Cukierki”.

W dniach 9.06.2021 r. i 15.06.21r. we wszystkich  klasach III w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Cukierki” prowadzone przez p. Katarzynę Giezek i p. Annę Klimek edukatorki z Centrum profilaktyki i psychoedukacji „Progres”.

Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program wczesnej profilaktyki oparty na bajce Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem.

 Celem programu było:

– przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych

– kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi

–  rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia

– nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych

-rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Program opierał się na wspólnej lekturze bajki ,,Cukierki” i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Podczas warsztatów dzieci uczyły się,  co mogą zrobić, aby było mniej ofiar substancji psychoaktywnych – np. dbać o włączanie   do zabaw dzieci stojących na boku, nieśmiałych i samotnych. Przestrzegano uczniów  przed kontaktami z osobami nieznajomymi; a także pokazano, że personel w szkole może stanowić oparcie dla ucznia w trudnej sytuacji.

Podczas warsztatów dzieci uczyły się współpracy i dbałości o bezpieczeństwo swoje  i rówieśników.

Galeria zdjęć

Pedagog szkolny

Iwona Więcko