Ubezpieczenie NNW uczniów

ubezpiczenie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją podaną 3 września 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na  „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej” przeprowadzony przez gminę Kąty Wrocławskie. Na stronie internetowej szkoły opublikowane  będą informacje dotyczące oferty ubezpieczeniowej.

Rodzice, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem dziecka w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń  S.A.  mają obowiązek zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczenia  i wypełnić stosowne oświadczenie, w którym należy również wybrać wariant ubezpieczenia.  Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły  i wypełnione oddać do Pani Krystyny Wychowaniec (woźna) w budynku przy ul. 1 Maja oraz Pani Ali Woroniuch ( woźna)  w budynku przy ul. Żeromskiego.

Każdy z 4 wariantów polis będzie miał swój numer konta, na który należy  wpłacać stosowną roczną składkę.   W sprawach roszczeń i odwołań wyznaczona jest osoba (broker ubezpieczeniowy) obsługująca ubezpieczenie NNW w naszej szkole. Kontakt z tą osobą będzie podany wkrótce.

W  najbliższym czasie przekażemy w imieniu brokera drogą elektroniczną krótką instrukcję dokonywania wpłat składki rocznej.  Wpłaty należy dokonać do 30 września 2018 r.

 

                                                                              Dyrektor szkoły Lidia Reps

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

OŚWIADCZENIE

INFORMATOR

TABELA NORM

INFORMACJE