Projekty biologiczne

W ramach podnoszenia efektywności uczenia się i nauczania w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniowie klas piątych zrealizowali projekt edukacyjny „ Doświadczenia, obserwacje i zabawa- najlepszy sposób rozumowania-celujemy na biologii w szóstkę”

Uczniowie przez kilka tygodni prowadzili obserwacje, doświadczenia biologiczne.  Stawiali hipotezy  i próbowali je udowodnić, wyciągali stosowne wnioski . Sporządzali dokumentację  przebiegu obserwacji i doświadczenia.  Na zdjęciach pokazali efekty swojej pracy.

Klasy szóste na lekcjach biologii poznali groźne pasożyty człowieka i choroby , które one wywołują. Zaprojektowali plakaty promujące zdrowy styl życia bez pasożytów.   Na plakatach przedstawili sposoby zapobiegania zarażenia się pasożytami – profilaktykę chorób zakaźnych. Efekty ich pracy są wyeksponowane na gazetce szkolnej.  Działanie te są realizowane w ramach promocji zdrowego stylu życia.

                                                                                                     Nauczyciel biologii Lidia Reps