Projekt- „Orientuj się w Aglomeracji”.

W ostatnim tygodniu klasy IV- VI brały udział w projekcie „Orientuj się w Aglomeracji”. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Aglomeracji Wrocławskich i Dolnośląski Związek orientacji Sportowej.

W czasie zajęć uczniowie otrzymali specjalistyczną mapę terenu naszej szkoły na podstawie której odbyła się lekcja. W części teoretycznej uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami biegu na orientację, z mapą i jej oznaczeniami oraz punktami kontrolnymi. W części praktycznej było do zrobienia zadanie w którym każdy uczeń otrzymał elektroniczny chip SI i mapę, na podstawie której musiał odnaleźć wszystkie zaznaczone punkty kontrolne w odpowiedniej kolejności. Mierzony był czas w jakim zadanie było wykonane i trzy najlepsze czasy dziewczynek i chłopców osobno były nagrodzone.

Marta Czerwieniec