Prawa Człowieka

Corocznie 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Prawa Człowieka – prezentacja

Anna Bryjak, Małgorzata Susłowicz