Pierwszoklasiści w szkole

Sl2

Uczniowie klas pierwszych już od kilku tygodni uczęszczają do szkoły. Prezentujemy zdjęcia podczas różnych zajęć w klasie.