Matematyka z Urzędem Statystycznym

P1010293

3 lutego 2015 r w klasach czwartych panie z Wrocławskiego Urzędu Statystycznego przeprowadziły lekcję pt. „Jaki to zawód?”

Zajęcia edukacyjne miały na celu:

  • zapoznanie uczniów z działalnością Urzędu, w tym ofertą publikacyjną,
  • uświadomienie znaczenia rzetelnych danych statystycznych,
  • naukę właściwej interpretacji danych i wskaźników statystycznych,
  • rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych,
  • kształcenie świadomego użytkownika danych statystycznych.

zapraszamy do pooglądania zdjęć w galerii – Matematyka z Urzędem Statystycznym

Panie zaprosiły uczniów do wspólnej zabawy wg poniższego scenariusza.

 

Czas

Przebieg zajęć

I. WSTĘP

 

Przygotowanie sali

  1. Przygotowanie i sprawdzenie komputera i rzutnika multimedialnego.
  2. Powieszenie planszy do zapisywania punktów.
  3. Ustawienie ławek, w zależności od liczebności klasy, dla 4 lub 5 zespołów liczących do 6 uczniów.
  4. Oznaczenie miejsc zespołów.
  5. Podzielenie uczniów wchodzących do klasy na zespoły.

 

Przywitanie

Dzień dobry! Nazywam się (A)………………………….. a to jest (B)……………………………….

 

Zasady konkursu

(A) Zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Będzie to konkurs z nagrodami. Najpierw trzeba będzie odgadnąć nazwę pewnego zawodu, a następnie odpowiadać na pytania zaczynające się od słowa „Ile”. Ponieważ odpowiedzi w imieniu zespołu będzie udzielał jego lider, więc teraz każdy zespół wybierze swojego lidera.

(A) Ustala numerację zespołów i imiona liderów.

(B) Wpisuje imiona liderów na plakietki, przekazuje plakietki liderom.

(A) Nasz konkurs ma zasady podobne do zasad piłki nożnej. Ja (A) jestem sędzią głównym i będę przyznawał punkty za prawidłowe odpowiedzi, a w sytuacjach wątpliwych będę zasięgał porady sędziego liniowego        czyli (B). Dysponuję również żółtymi i czerwonymi kartkami, ale te w Waszej klasie na pewno nie będą potrzebne.

Razem z nami jest tu jeszcze ktoś, kto jest na razie niewidoczny, ale bacznie wszystko obserwuje i pojawi się pod koniec zajęć. Jest to ktoś, kto zawsze towarzyszy statystykom.

 

II. STATYSTYK

(A) Rozpoczynamy konkurs. Zadanie 1, za które będzie można zdobyć 3 punkty, polega na odgadnięciu nazw zawodów. Każdy zespół otrzyma kopertę z czterema rysunkami przedstawiającymi różne zawody.

(B) Rozdaje zespołom koperty nr 1 z rysunkami przedstawiającymi: lekarza, listonosza, dziennikarza.

(A) Wyświetla SLAJD NR 1

(A) Ułóżcie rysunki na swoich planszach tak, jak są ułożone na slajdzie.

(B) Sprawdza ułożenie rysunków i rozdaje zespołom koperty nr 2 z nazwami zawodów: lekarz, listonosz, dziennikarz.

(A) Przystępujemy do zadania 2, otrzymaliście drugą kopertę, w której są trzy paski z nazwami zawodów.

Przyporządkujcie rysunkom zawody zapisane na paskach. Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu przez podniesienie ręki do góry.

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje wyniki. Wyświetla SLAJD NR 2

(A) Tak wyglądają prawidłowe odpowiedzi. Pozostał jeden rysunek bez nazwy zawodu.

(A) Wyświetla SLAJD NR 3

(A) Podpowiem Wam, że ten tajemniczy zawód jest trochę podobny do zawodu lekarza, trochę do zawodu dziennikarza, a nawet trochę do zawodu listonosza. Aby Wam pomóc, następne pytania będą dotyczyły charakterystycznych dla tych zawodów czynności, które są podobne do czynności wykonywanych przez naszego nieznajomego.

 

(A) Zadanie 3. Otrzymacie teraz kolejna kopertę z opisami czynności na paskach, które trzeba przypiąć pinezkami odpowiednio do rysunków. Czynności, których nie możecie przyporządkować ani lekarzowi, ani listonoszowi, ani dziennikarzowi przyporządkujcie naszemu nieznajomemu. Za zadanie 3. możecie zdobyć nawet 8 punktów.

(B) Rozdaje zespołom koperty nr 3 z opisami czynności.

(A) Na zadanie macie dwie minuty, jego zakończenie zgłasza lider zespołu.

Czas minął, sprawdzamy wyniki!

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje wyniki. Podajemy prawidłowe odpowiedzi, wyświetla SLAJDY NR 4, 5, 6.

      

(A) Zadanie 4, za które można zdobyć 3 punkty. Zastanówcie się, jaki to może być zawód. Na paskach, które otrzymacie jest tylko znak zapytania, wpiszcie nazwę zawodu.

(B) Rozdaje zespołom paski ze znakiem zapytania.

(A) Czas minął, sprawdzamy wyniki!

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje wyniki,  wyświetla i krótko omawia SLAJD NR 7

(A) Podaje wyniki po pierwszej części konkursu.

 

II. STATYSTYK ZBIERA DANE LICZBOWE

(A) My (A) i (B) jesteśmy statystykami i pracujemy w Urzędzie Statystycznym.

Statystycy zajmują się przede wszystkim liczeniem. Liczą np. ile jest ludzi w Polsce, ile we Wrocławiu               (w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu), ile jest kobiet, ilu mężczyzn, ile dzieci i ile szkół. Statystycy obliczają ile czego jemy, jakimi sportami zajmujemy się najchętniej i jak dbamy o środowisko.

Jakie mogą to być dane zobaczymy w kolejnych zadaniach. Odpowiedzi do tych zadań będziecie umieszczać na odpowiednich kartach.

(B) Rozdaje Karty odpowiedzi.

(A) Zadanie 5, za 1 punkt; – Ludność Polski; wyświetla SLAJD NR 8.

(A) Ludność Polski wynosi, odczytuje propozycje odpowiedzi A, B i C,

wybraną odpowiedź w zespołach zaznaczacie na Karcie odpowiedzi oznaczając kółkiem jedną z liter A, B lub C.

Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu.

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje bieżące wyniki konkursu, wyświetla SLAJD NR 9.

(A) wybrany uczeń odczytuje prawidłową odpowiedź, liderzy zespołów zapisują prawidłową odpowiedź na Karcie odpowiedzi.

(A) Zadanie 6, za 1 punkt – Ludność województwa dolnośląskiego, wyświetla SLAJD NR 10.

(A) Ludność województwa dolnośląskiego wynosi, odczytuje propozycje odpowiedzi A, B i C,

wybraną odpowiedź zaznaczacie na Karcie odpowiedzi oznaczając kółkiem jedną z liter A, B lub C.

Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu.

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje bieżące wyniki konkursu, wyświetla SLAJD NR 11.

(A) wybrany uczeń odczytuje prawidłową odpowiedź, liderzy zespołów zapisują prawidłową odpowiedź na Karcie odpowiedzi.

 

 

(A) Zadanie 7, za 1 punkt – Ludność (do wyboru)  Wrocławia, (Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha)

(A) wyświetla SLAJD NR 12, (13, 14, 15).

(A) Ludność Wrocławia (Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha) wynosi; odczytuje propozycje odpowiedzi A, B i C, wybraną odpowiedź zaznaczacie na Karcie odpowiedzi oznaczając kółkiem jedną z liter A, B lub C. Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu.

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje bieżące wyniki konkursu, wyświetla SLAJD NR 16, (17, 18, 19).

(A) wybrany uczeń odczytuje prawidłową odpowiedź, liderzy zespołów zapisują prawidłową odpowiedź na Karcie odpowiedzi.

 

 

 

(A) Zadanie 8, za 1 punkt – Więcej dziewczynek czy chłopców?

(A) wyświetla SLAJD NR 20.

(A) Wybraną odpowiedź zaznaczacie na Karcie odpowiedzi oznaczając kółkiem jedną z liter A, B lub C. Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu.

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje bieżące wyniki konkursu i prawidłową odpowiedź, wyświetla SLAJD NR 21.

(A) Liderzy na Karcie odpowiedzi w Zadaniu 8. Wstawiają miedzy wyrazami DZIEWCZĘTA i CHŁOPCY odpowiedni znak nierówności.

 

(A) Zadanie 9, jest zadaniem indywidualnym. Kto pierwszy się zgłosi i poda prawidłową odpowiedź zdobędzie 2 punkty dla swojego zespołu. Zadanie, jeżeli rodzi się więcej chłopców, niż dziewcząt, to dlaczego jest więcej kobiet, niż mężczyzn? Wyświetla SLAJD NR 22.

(B) Zapisuje punkty na planszy.

 

(A) Zadanie 10, za 1 punkt Ile mięsa jedzą Polacy?

(A) wyświetla SLAJD NR 23.

(A) Polacy przeciętnie w miesiącu, w 2012 roku zjadali mięsa, odczytuje propozycje odpowiedzi A, B i C,

Wybraną odpowiedź zaznaczacie na Karcie odpowiedzi oznaczając kółkiem jedną z liter A, B lub C.

Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu.

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje bieżące wyniki konkursu i prawidłową odpowiedź, wyświetla SLAJD NR 24.

(A) wybrany uczeń odczytuje prawidłową odpowiedź, liderzy zespołów zapisują prawidłowe odpowiedzi na Karcie odpowiedzi.

 

(A) Zadanie 11, za 1 punkt – Ile pieczywa i produktów zbożowych jedzą Polacy?

(A) wyświetla SLAJD NR 25.

(A) Polacy przeciętnie w miesiącu, w 2012 roku zjadali pieczywa i produktów zbożowych; odczytuje propozycje odpowiedzi A, B i C.

Wybraną odpowiedź zaznaczacie na Karcie odpowiedzi oznaczając kółkiem jedną z liter A, B lub C.

Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu.

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje bieżące wyniki konkursu, wyświetla SLAJD NR 26.

(A) wybrany uczeń odczytuje prawidłową odpowiedź, liderzy zespołów zapisują prawidłowe odpowiedzi na Karcie odpowiedzi.

(A) wyświetla SLAJD 27, krótko omawia piramidę przeciętnego miesięcznego spożycia artykułów spożywczych.

 

 

(A) Zadanie 12,ostatnie, za 6 punktów – Najchętniej uprawiane przez Polaków dyscypliny sportowe.

(A) wyświetla SLAJD 28.

(A) Odpowiedzi wpisujecie do tabeli na Karcie odpowiedzi. Wykonanie zadania zgłasza lider zespołu

Czas minął, sprawdzamy wyniki!

(B) Sprawdza odpowiedzi i zapisuje punkty na planszy.

(A) Podaje bieżące wyniki konkursu, wyświetla odpowiedź – SLAJD NR 29.

(A) Liderzy zespołów zapisują prawidłowe wyniki na Karcie odpowiedzi.

(A) Statystycy obliczają również ile jest szkół podstawowych w waszym mieście i ilu uczniów, wyświetla i krótko komentuje SLAJD NR 30 (31, 32, 33).

 

III. STATYSTYK UDOSTĘPNIA DANE

(A) Statystycy wyniki swoich obliczeń – dane statystyczne udostępniają wszystkim ludziom poprzez różne publikacje i w Internecie, pokazuje roczniki statystyczne, a następnie wyświetla SLAJD NR 34.

(A) Dane do naszych zadań wzięliśmy z …………………………………………………………………………………………..

 

IV. GDZIE PRACUJE STATYSTYK?

(A) Statystycy pracują w Urzędach Statystycznych. Urzędów Statystycznych jest tyle ile województw.

Ile mamy województw ?

(A) Wyświetla SLAJD NR 35.

(A) Mamy 16 urzędów statystycznych w miastach wojewódzkich i jeden, taki najważniejszy, który się znajduje    w Warszawie. Może ktoś wie, jak się nazywa ten urząd? Wyświetla SLAJD NR 36.

 

V. GUŚ

(B) Przedstawia Gusia i opowiada jego historię

 

(A) wyświetla SLAJD NR 37.

(A) Guś był z nami cały czas i obserwował z ukrycia Wasze zmagania (pokazuje dzieciom maskotkę Gusia)

a teraz pomoże nam rozstrzygnąć konkurs i wręczyć nagrody.

(A) Kolejno odczytuje wyniki, (B) wręcza nagrody zwycięzcom, a następnie upominki pozostałym uczniom.

(A) Przekazuje wychowawcy klasy, publikacje statystyczne do biblioteki szkolnej.

(A) Wszyscy otrzymaliście naklejki z Gusiem. Nasz przyjaciel Guś uczestniczy w wielu przygodach. Przygody te są opisywane w komiksie, który ukazuje się co dwa tygodnie na stronie internetowej Urzędu Statystycznego. Adres tej strony macie zapisany na naklejkach z Gusiem.

(A) Oto jest urna Gusiowa. Przy pomocy tej urny będziecie mogli „powiedzieć Gusiowi”, czy się podobały Wam dzisiejsze zajęcia.

(B) Rozdaje uczniom żetony, a następnie zbiera do urny ich głosy.

 

VI. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ, SLAJD NR 38.

 

Dziękujemy pani Marcie Woźniakiewicz i jej współpracowniczce za ciekawą lekcję.

Małgorzata Czarnik