Kreatywna szkoła- twórczy uczeń

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pod nazwą „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń”.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Jesteśmy bardzo dumni ze zdobycie certyfikatu „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń”.  Zadania,  które przyjęliśmy do wykonania przystępując do konkursu były realizowane częściowo podczas pracy zdalnej w naszej szkole, co wymagało od nauczycieli i uczniów dużego wysiłku i zaangażowania.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim biorącym udział w konkursie.

         Koordynatorka projektu

                                                                                     Magdalena Kościelna