Konkurs Piosenki Religijnej

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Miesiąc czerwiec poświęcony jest Najświętszemu  Sercu Pana Jezusa i w związku z tym uczciliśmy to kochające nas Serce poprzez wyśpiewanie naszej wdzięczności.

Ósma edycja Klasowego Konkursu Piosenki Religijnej odbyła się 6 czerwca br. Udział wzięli uczniowie klas I – III.

W przygotowanie konkursu zaangażowały się następujące osoby: p Joanna Geremesz, p. kompozytor i muzyk Kazimierz Warchoł, wychowawcy klas I – III oraz personel szkoły.

Ważny element dekoracji stanowił baner zakupiony przez Dyrekcję Szkoły, do którego elementy dekoracji w postaci serduszek wykonali uczniowie klas I – VIII. W wykonanie dekoracji zaangażowali się uczniowie klas V i VII oraz p. Katarzyna Szydłowska.

Osobą prowadzącą konkurs była p. Renata Palińska, która zastąpiła mnie w czasie mojej nieobecności. Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Wicedyrektor Ewa Winnicka i p. Wicedyrektor Beata Zielińska.

W skład Jury weszły: p. pedagog Iwona Więcko, p. logopeda Ewa Czech – Chołuj i zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Elżbieta Rakowska.

Wyniki konkursu:

Klasy pierwsze:

1 miejsce –  klasa 1a

2 miejsce –  klasa 1b

3 miejsce – klasa 1c

Klasy drugie:

1 miejsce – klasa 2c

2 miejsce – klasa 2b

3 miejsce – klasa 2a

Klasy trzecie:

1 miejsce – klasa 3c

2 miejsce – klasa 3a

3 miejsce – klasa 3b

Podczas narady jury, uczniowie wykonywali taniec: „Tańcz, Tańcz, tańcz” i „Lama In My Living Room” pod kierunkiem klasy 1b.

Rada Rodziców oraz Siostry Elżbietanki zakupiły nagrody dla uczniów. Całość przebiegu wydarzenia fotografowała p. Elżbieta Drabo . Wszystkim osobom wyżej wymienionym oraz uczniom składam serdeczne podziękowanie za udział i zaangażowanie się w Konkurs Piosenki Religijnej.

Serdecznie dziękuję p. Iwonie Gidzińskiej, która od początku mojej pracy w tej szkole, projektuje mi dyplomy.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                                                              Organizator: S. Augustyna Polak