Konkurs „Najlepszy Czytelnik Roku

 czytelnik

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika Roku 2016/2017″

Regulamin konkursu:

I. Cele konkursu

1. Promocja czytelnictwa.

2. Zachęcenie dzieci do czytania książek.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów

4. Utrwalanie nawyku obcowania z książką

5. Zachęcenie do czytanie książek spoza kanonu lektur obowiązkowych

6. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

II. Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły

Czas trwania konkursu – od 1.12.2016 do 31.05.2017

Ocenie konkursowej podlega:

– aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych i przeczytanych książek oraz terminowość ich oddawania

– dbałość czytelnika o wypożyczone książki

–  kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki

Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy czytelnik przeczytał wypożyczoną książkę poprzez zadawanie pytań dotyczących treści danej książki.

 

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  • uczniowie z klas II – III
  • uczniowie z klas IV – VI

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r.

 

III.  Nagrody:

–  osoby, które zajmą pierwsze miejsca w każdej kategorii, otrzymają tytuł Najlepszego Czytelnika Roku, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy

– w konkursie wyłonione zostaną także po 3 osoby w każdej kategorii z największą ilością wypożyczonych i przeczytanych  książek, które otrzymają pamiątkowe dyplomy

Wszystkim czytelnikom życzę powodzenia i wspaniałych chwil z książką.

                                                             Bibliotekarz Karolina Kubalka