Konkurs „Dyniowy Lampion”

Samorząd Uczniowski naszej szkoły ogłasza konkurs na wykonanie lampionu z dyni.

Cele konkursu:

 • pobudzanie wyobraźni uczniów,
 • prezentacja twórczych możliwości dzieci,
 • angażowanie uczniów do działań.

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy konkursu: uczniowie klasy 1-8,
 • technika: dowolna, praca przestrzenna z dyni,
 • każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę,
 • każda praca powinna być czytelnie opisana: imię, nazwisko, klasa wykonawcy,
 • prace konkursowe powinny być dostarczone do opiekunów samorządu uczniowskiego (pani M. Czerwieniec, p. S. Wakuły) lub do pokoju pań woźnych przy ul. 1 Maja lub Żeromskiego.

Ocena prac:

 • ocenę prac dokona komisja powołana przez Samorząd Uczniowski,
 • jury oceniać będzie pomysłowość, staranność wykonania lampionów przyznając nagrody za miejsca 1-3,
 • możliwe są również nagrody wyróżnienia,
 • decyzja jury jest ostateczna.

Termin składania prac:

 • 20.11.2019r. (środa)
 • rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu listopada.

Wszystkie prace stworzą wystawę, która będzie ustawiona na holu szkoły przy ul. 1 Maja

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW

ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!

Samorząd Uczniowski