Kolejny sukces

Zgromadzenie Sióstr Męki naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki) z okazji 100-lecia istnienia zgromadzenia, przeprowadziło Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki pt.: „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”.

Patronat honorowy objął Jego Ekscelencja ks. arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki. Celem konkursu było: kultywowanie wielkopostnej tradycji chrześcijańskiej, promowanie literatury biblijnej, rozpowszechnianie kultu męki Pańskiej, rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Męki Pańskiej, wyrażenie nastroju i uczuć związanych z rozważaniem Męki Pańskiej oraz promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

         Uczniowie  klas I-VI ze szkół podstawowych mieli za zadanie wykonać, techniką rysunkową lub malarską, pracę plastyczną w formacie A4 lub A3, prezentującą wybraną przez ucznia stację drogi krzyżowej lub bolesną tajemnicę różańca świętego. Natomiast zadaniem młodzieży  z klas VII-VIII było przygotować pracę literacką na temat męki Pańskiej, pisaną wierszem lub prozą. Konkurs został podzielony na 3 etapy: szkolny, diecezjalny oraz ogólnopolski.

         Maja Michór z kl. VI b oraz Fabian Gumienny z kl. VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. kardynała Bolesława Kominka otrzymali wyróżnienie na etapie diecezjalnym, ich pracę zostały wyróżnione z pośród innych 300 prac plastycznych. Uczennica z klasy VIIa Alexandra Viktor zdobyła II miejsce w konkursie literackim pt: „Męka Pańska”.
Cierpienie Chrystusa, Jego męka i ostatnia droga życia była i jest inspiracją do tworzenia wielkich dzieł dla malarzy, rzeźbiarzy, muzyków. Cieszy mnie fakt, że moi podopieczni, mający w sercu Boga i mocno w Niego wierzący, stali się młodymi artystami, którzy wykorzystali swoje talenty i możliwości.

         8 czerwca 2019r. podczas Gali Konkursowej w Łodzi odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla Laureatów (Finalistów).
Wyniki konkursu znajdują się na stronie Internetowej Sióstr Pasjonistek www.siostrypasjonistki.pl

         Mam nadzieję, że konkurs, w którym brali udział moi uczniowie, przyniósł im wiele radości oraz dostarczył głębokiej refleksji nad tajemnicą cierpienia naszego Pana. Ich sukces jest powodem do dumy dla diecezji wrocławskiej, parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.

         Uczestnikom oraz ich Rodzicom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Adam Wilczyński