Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

„Są chwile i ludzie, o których nie można zapomnieć!”

Rok 2022/2023 to szczególny rok szkolny. Podczas inauguracji, po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, Pani dyrektor życzyła uczniom owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości  a nauczycielom wytrwałości i niesłabnącego zaangażowania w proces edukacyjny dzieci i młodzieży.

Pani wicedyrektor Beata Zielińska powitała uczniów klas pierwszych, trzecioklasiści zaś recytując wiersze życzyli powodzenia w nauce.

Przedstawiono też nową kadrę pedagogiczną.

W trakcie uroczystości miała miejsce szczególnie wzruszająca chwila – pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani dyrektor szkoły Lidii Reps, która kierowała naszą placówką 25 lat. Serdeczne podziękowania za długoletnią służbę dla wielu pokoleń uczniowskich złożyli nauczyciele oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Julian Żygadło i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Rakowska.

Przedstawiciele uczniów swoje podziękowania zawarli w pięknych słowach dziękując za trud, zaangażowanie i serce, które Pani dyrektor oddała naszej szkole.

Społeczność szkolna serdecznie powitała nową Panią dyrektor Ewę Winnicką. Funkcje wicedyrektorów pełnić będą Beata Zielińska oraz Iwona Więcko.

Uroczystość uświetniły występy: zespołu tańca ludowego Haneczka oraz chóru szkolnego Gama.

Po oficjalnej części uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

GALERIA ZDJĘĆ