Godziny pracy logopedy

godziny pracy logopedyPrzedstawiamy plan zajęć logopedy: