Bezpieczne wakacje

Okres letniego wypoczynku to czas, w którym dzieci uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach oraz korzystają z wielu atrakcji w miejscu zamieszkania. Jest to czas radości, ale wiąże się też z możliwością zaistnienia różnych zagrożeń.

Ważne  jest zatem, zaopatrzenie dzieci w wiedzę i umiejętności na temat zasad bezpiecznego korzystania z czasu wolnego w różnych miejscach i okolicznościach, aby po zakończeniu wakacji pozostały dobre wspomnienia i energia na kolejny rok nauki.

   Dlatego w naszej szkole wszystkie klasy 1-3 wzięły udział w projekcie pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Podczas warsztatów, poprowadzonych przez Panią Katarzynę Mikułę i Agatę Staromłyńską, omówiono zagrożenia, które mogą się pojawić podczas wakacji. Dodatkowo wyposażono uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego reagowania na sytuacje niebezpieczne, trudne i nagłe.

     Każda klasa stworzyła, jako podsumowanie warsztatów,  zasady, które mają im zapewnić wesołe i bezpieczne wakacje.

Agata Staromłyńska