Akcja „W drodze do kariery zawodowej.”

W marcu 2021 roku pedagog Iwona Więcko zorganizowała akcję „W drodze do kariery zawodowej”. Celem akcji było propagowanie wśród uczniów klas VIII świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery edukacyjno- zawodowej.

            W ramach akcji pedagog przygotowała dla uczniów klas VIII cykl prezentacji multimedialnych, przewodników i materiałów na temat planowania kariery edukacyjno- zawodowej. Uczniowie otrzymali zestaw narzędzi interaktywnych (testów i ćwiczeń) badających predyspozycje zawodowe oraz służących poznaniu siebie, swoich mocnych stron, zdolności, umiejętności, charakteru, temperamentu i swojego potencjału.  

Pedagog przekazała uczniom informacje na temat wyznaczania celów za pomocą analizy SWOT, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, dokonywania autorefleksji i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Ósmoklasiści zdobyli wiedzę na temat rodzajów szkół ponadpodstawowych oraz sposobu rekrutacji. Poznali świat zawodów i rynek pracy. Dowiedzieli się, jak należy zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno- zawodową.

W ramach akcji pedagog zorganizowała również spotkanie uczniów klas VIII z Panią Katarzyną Zych z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych we Wrocławiu, która przedstawiła uczniom ofertę tej szkoły ponadpodstawowej. Spotkanie odbyło się na  latformie Teams podczas godzin wychowawczych.

Pedagog przekazała rodzicom uczniów klas VIII Poradnik „Wspieranie dziecka w jego rozwoju edukacyjno- zawodowym.”, w którym zawarte zostały wskazówki dotyczące tego, jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Konstruowanie kariery edukacyjno-zawodowej jest procesem wymagającym refleksyjnego podejścia do siebie, swoich zdolności, umiejętności, cech charakteru oraz predyspozycji. Realizacja marzeń i planów wymaga odkrywania i umiejętnego korzystania ze swojego potencjału. Mam nadzieję, że przeprowadzona akcja pomoże uczniom w planowaniu przyszłej ścieżki zawodowej i wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Pedagog

Iwona Więcko