Akcja ,,Stres pod kontrolą”

Egzamin ósmoklasisty, proces rekrutacji oraz zmiana placówki związana z przejściem uczniów ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej często są źródłem stresu dla młodzieży. W związku z tym w kwietniu 2021 roku pedagog Iwona Więcko zorganizowała akcję ,,Stres pod kontrolą.” 

Celem akcji było wyposażenie uczniów klas VIII w wiedzę, która pomogłaby im w zminimalizowaniu stresu związanego z egzaminem oraz przejściem do szkół ponadpodstawowych.

W ramach akcji pedagog przygotowała prezentacje multimedialne dla uczniów las VIII  na następujące tematy:

  1. „ Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”
  2. „Jak poradzić sobie ze stresem związanym ze zmianą szkoły?”
  3. „Techniki relaksacyjne”.

Uczniowie dowiedzieli się, czym jest stres, jakie są jego przyczyny i objawy. Pedagog przekazała informację na temat tego, w jaki sposób przygotować się merytorycznie i psychicznie do egzaminu ósmoklasisty, jak zarządzać czasem oraz jak zaplanować naukę, by była ona jak najbardziej efektywna.

Ósmoklasiści uzyskali również wiedzę na temat tego, czym jest zmiana w życiu człowieka, jakie są jej konsekwencje i jak sobie z nią radzić. Pedagog przekazała wskazówki, dotyczącego tego, jak poradzić sobie w nowej szkole, by uczniowie jak najlepiej przeszli proces adaptacji      w placówkach ponadpodstawowych.

Uczniowie otrzymali zestaw sposobów i metod radzenia sobie ze stresem. Dowiedzieli się, czym są techniki relaksacyjne, na czym polegają: muzykoterapia, wizualizacja,  trening uważności- Mindfulness oraz techniki oddechowe. Podczas akcji pedagog wykorzystała film edukacyjny „Stres- wróg czy przyjaciel?”

Stres jest naturalną i nieuniknioną częścią naszego życia. Jest normalną reakcją biologiczną każdego organizmu- fizjologicznym zjawiskiem związanym z procesami życia. Mam nadzieję, że przeprowadzona akcja pomoże uczniom w kontrolowaniu stresu, by stał się on dla nich siłą mobilizującą do działania.

Pedagog

Iwona Więcko