Sprzątanie Świata

We wrześniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Sprzątania świata”, która przebiegała pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”,  Dzieci zbierały śmieci na terenach zielonych przyległych do szkoły.  Uczestnicy akcji szczególna uwagę zwracali na segregację śmieci. W akcji wykorzystane zostały wszystkie worki i rękawice.

Uczniowie oglądali i rozmawiali na temat instalacji pod nazwą „Sprzątajmy świat, aby nie zatopić życia w śmieciach”, która powstała na boisku szkolnym przy udziale uczniów oraz pod opieką p. Lidii Reps.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji.