Projekt EKOOBIEG

15 i 16 października 2019r. uczniowie klas 6b,6c,6d,6e uczestniczyli w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska „EKOobieg – zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

W Centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach stacjonarnych dotyczących właściwości wody i innych cieczy. Dzięki doświadczeniom fizycznym i chemicznym pogłębili wiedzę o tym, jak ważna jest ochrona zasobów wody. W części drugiej wykwalifikowany przewodnik-edukator poprowadził zajęcia na ścieżce dydaktycznej w stałej części ekspozycji multimedialnej Centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis”. To były bardzo interesujące zajęcia.

GALERIA