ZMIANA ZASAD NABORU UCZNIÓW

naborUwaga zmiana zasad naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1

im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

(w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty- nowelizacja z dnia 18 stycznia 2014 r.)

Informujemy, że nabór do naszej placówki rozpocznie się 12 marca 2014 r. Rodzice otrzymają wzory stosownych dokumentów w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej  oraz w Przedszkolu Publicznym  przy ul. Drzymały i Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły zostaną przyjęte z urzędu na podstawie zgłoszeń dokonanych przez rodziców. Kandydaci spoza obwodu szkoły będą przyjmowani w trybie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci spoza obwodu (kryteria, terminy, dokumenty) zostaną podane do wiadomości publicznej do końca lutego 2014 r.

Dyrekcja szkoły