Zgłoszenie szkody – ubezpieczenie NNW uczniów

ubezpiczenie1

Informacja dla rodziców uczniów, którzy skorzystali z ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

W razie zaistniałej sytuacji zgłoszenia szkody dokonuje rodzic/opiekun

pod numerem telefonu 22-575-25-25

internetowo na stronie: interrisk.pl