Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami:

w roku szkolnym 2022/2023

  • 21.09.2022 r. – zebrania z wychowawcami dla klas I-III (godz. 17:00)
  • 21.09.2022 r. – zebrania z wychowawcami dla klas IV-VIII (godz. 18:00)
  • 27.10.2022 r. – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów
  • 15.12.2022 r. – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów / powiadomienia o ewentualnych zagrożeniach
  • 26.01.2023 r. – zebrania ogólne z wychowawcami
  • 30.03.2023 r.  – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów; dla klas ósmych – omówienie organizacji egzaminu ósmoklasisty
  • 11.05.2023 r. – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów / powiadomienia o ewentualnych zagrożeniach ; dla klas ósmych – omówienie organizacji zakończenia roku szkolnego

.