Zakończenie roku szkolnego klas I-VII

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo


        W związku z panującą epidemią zakończenie roku szkolnego 2019-2020 zostanie zorganizowane  w innej formie.  Nie będzie uroczystej akademii kończącej rok szkolny.  

Wychowawcy klas I-VII zorganizują w dniu 26 czerwca  2020 dla swoich uczniów spotkania on-line, na których podziękują podopiecznym za wspólną pracę, złożą  gratulacje i pożegnają się  na czas wakacyjnej przerwy. Szczegółowa informacja o godzinie spotkania zostanie podana przez wychowawców klas za pomocą wiadomości w dzienniku Librus.


         Świadectwa, nagrody i  stypendia za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  uczniowie odbiorą indywidualnie w szkole w budynku przy ulicy 1 Maja w terminie ustalonym w  grafiku przesłanym  uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

                                                                                                                                                                                                  Dyrekcja szkoły