Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2018-2019. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej i prowadziły ją: dyrektor szkoły Lidia Reps, wicedyrektor Beata Zielińska i wicedyrektor Ewa Winnicka. Uroczystym punktem akademii było wprowadzenie sztandaru szkoły oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła dyrektor Lidia Reps, która podziękowała nauczycielom za ich wysiłek w edukowaniu młodego pokolenia i uczniom za osiągnięte wyniki w nauce. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla najmłodszej grupy uczniów poprowadziła wicedyrektor Beata Zielińska.

Wychowawcy klas III wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy w ciągu trzech lat wyróżniali się w nauce i zachowaniu.

Nauczyciele podziękowali również rodzicom uczniów za współpracę i zaangażowanie w sprawy klasowe.

Pani wicedyrektor Ewa Winnicka oraz wychowawcy klas IV- VII wręczyli nagrody i świadectwa z biało-czerwonym paskiem uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

Uroczystość uświetnił występ Szkolnej Sekcji Ratowniczej pod kierunkiem p. Marzeny Winter. Uczniowie zaśpiewali utwór muzyczny prezentując elementy języka migowego.

Swój występ artystyczny zaprezentowała również Karolina Moczkodan. Uczennica zachwyciła zebranych swym śpiewem.

Pani dyrektor Lidia Reps, życząc wszystkim udanych wakacji, przypomniała kilka ważnych zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnego wypoczynku.

Po zakończonej części oficjalnej, uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami, gdzie odebrali upragnione świadectwa.

Galeria zdjęć