Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

ZAKONCZENIE

Poniżej ważne informacje dotyczące zakończenia roku szkolnego 2015/2016

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 dla klas I-V

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-V odbędzie się 24 czerwca 2016 o godz. 9.00

Klasy I-III spotykają się o 9.00 na sali gimnastycznej w  budynku przy ulicy Żeromskiego.

Po apelu rozchodzą się z wychowawcami do sal lekcyjnych.

 

      Klasy IV-V spotykają się wychowawcami o godzinie 9.00 w budynku przy ulicy 1 Maja w swoich salach.

Około godziny 9.45 rozpocznie się uroczysty apel dla klas IV-V na sali gimnastycznej w budynku przy ulicy

Żeromskiego, gdzie uczniowie przejdą pod opieką wychowawców.

 

Odwóz wszystkich uczniów dojeżdżających w dniu 24 czerwca o godzinie 10.30.

 

 *

 

         Zakończenie  roku szkolnego 2015/2016 dla klas VI

  Uroczystość pożegnania uczniów klas VI w obecności wszystkich zaproszonych rodziców naszych

absolwentów odbędzie się 23 czerwca 2016 (czwartek) o godzinie 17.00

na sali gimnastycznej w  budynku przy ulicy  Żeromskiego.

Zakończenie roku szkolnego dla klas VI odbędzie się 24 czerwca 2016 o godz. 8.00.

Klasy VI  spotykają się  wychowawcami  w budynku  przy ulicy 1 Maja w swoich salach.

Wychowawcy klas wręczą szóstoklasistom świadectwa ukończenia szkoły oraz

certyfikaty OKE egzaminu szóstoklasisty.

Odwóz wszystkich dzieci dojeżdżających w dniu 24 czerwca  o godzinie 10.30.