Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III

DSC00420

26 stycznia w sali gimnastycznej odbyły się warsztaty dla uczniów klas I-III  „Prawidłowe i nieprawidłowe zachowania świadków wypadku”.

Zajęcia odbywały się w trzech turach, w każdej z nich brały udział dzieci z czterech oddziałów klasowych. Warsztaty rozpoczęli uczniowie klas III z Młodzieżowego Koła Pierwszej Pomocy, którzy pod kierunkiem opiekuna p. Marzeny Winter zaprezentowali scenkę.Uczniowie  przedstawili sytuację wypadku i sposoby udzielania pomocy w takiej sytuacji.

Kolejny etap warsztatów polegał na działaniach praktycznych. Każda z klas przechodziła  do poszczególnych  stanowisk i przystępowała do określonych zadań.  Za wykonanie zadań uczniowie otrzymywali pieczątki na indywidualnej karcie pracy.

Sala gimnastyczna podzielona była na cztery stanowiska, gdzie uczniowie uczyli się zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy lub wzywania służb ratunkowych.

 

Stanowisko   1

WZYWANIE   POMOCY

Uczniowie pojedynczo     podchodzili do stolików, przy których siedzieli   „dyspozytorzy”. Po wylosowaniu   karteczki z krótkim   opisem wypadku, musieli „wykręcić” numer alarmowy   na   przygotowanych kartonowych modelach telefonu i wezwać pomoc (przeprowadzić     rozmowę z dyspozytorem).W rozmowie telefonicznej uczniowie   musieli przekazać   najważniejsze informacje ( gdzie miał   miejsce wypadek, kto jest poszkodowany   i w jakim jest stanie, kto   wzywa pomocy).

Stanowisko   2

WYKONYWANIE     UCISKÓW RATOWNICZYCH

Uczniowie   wykonywali   uciski ratownicze na fantomach pod okiem ratownika   medycznego oraz   pielęgniarki szkolnej.

Stanowisko   3

UKŁADANIE   W   POZYCJI BOCZNEJ

Uczniowie w parach     układali siebie wzajemnie w pozycji bocznej ustalonej.

Stanowisko   4

ZNAJOMOŚĆ     NUMERÓW ALARMOWYCH

Uczniowie  z   rozsypanki układali  numery telefonów alarmowych i dobrali do nich     nazwy służb udzielających pomoc  (straż   pożarna, policja,   pogotowie oraz numer ogólny alarmowy).

Po wykonaniu wszystkich zadań, na zakończenie zajęć,  klasy otrzymały dyplomy potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

organizatorzy : A. Szram, I. Szwabowska, A. Łęgocka-Drab

galeria zdjęć