Zajęcia Koła ekologicznego w ramach programu „Przyjazna szkoła”

 W ramach zajęć koła ekologicznego  w marcu uczniowie klas V i VI   mieli okazję poznać czynniki wpływające na jakość wody pitnej, dowiedzieli się w jaki sposób dzikie wysypiska śmieci zanieczyszczają źródła wody. Wspólnie              z opiekunem koła wykonali  doświadczenie podczas którego  naocznie zobaczyli zanieczyszczoną chemikaliami  wodę w studni . Cały przebieg doświadczenia został udokumentowany zdjęciami i filmem zrobionymi przez ucznia klasy VIII Aleksandra Staszków.

Druga grupa ekologów wykonywała doświadczenia dotyczące powstawania smogu. Poznali oni czynniki powodujące smog, sposoby ochrony przez zanieczyszczeniami powietrza.

Opiekun koła ekologicznego prowadzonego w ramach projektu „ Przyjazna szkoła”.