Zadania uczniów o sześcianach

To już ostatni etap szkolnego projektu pt. „Kreatywny sześcian”.

Zachęcamy chętnych uczniów z klas IV – VIII do rozwiązania wybranych zadań, które stworzone zostały przez uczniów biorących udział w projekcie.

Rozwiązania prosimy zapisać na kartce i podpisaną kartkę oddać swojej nauczycielce matematyki. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczniowie otrzymają „plusa” z aktywności. Zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania z matematyki pięć plusów zamienimy na ocenę bardzo dobrą.

ZADANIA UCZNIÓW – PROJEKT „KREATYWNY SZEŚCIAN”

tu można poczytać o projekcie

tu można zobaczyć zdjęcia i filmy z kreatywnymi sześcianami uczniów

nauczyciele matematyki