Zabawa w ESCAPE ROOM

ZAKŁAD KARNY, PSYCHIATRYK i SHERLOCK HOLMES to nazwy pomieszczeń, z których uczniowie klasy 8b musieli wydostać się w ciągu 60 minut. Zabawa w odkrywanie podpowiedzi, wskazówek, szukanie rozwiązań i łączenie podobieństw była pierwszorzędna. Wprawdzie nie każdej z grup udało się odnaleźć właściwy klucz do wyjścia w wyznaczonym czasie, ale droga do celu i współdziałanie były dobrze spędzonym czasem.