Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

W załączniku została opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Rodzic otrzyma informację mailową o zakwalifikowaniu swojego dziecka do szkoły, jak również będzie tę informację widział po zalogowaniu się do elektronicznego systemu rekrutacji.

Kolejnym etapem rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki ( do 30 kwietnia 2020 r. włącznie).

W związku z powyższym proszę o zalogowanie się (Rodzica, który założył konto ) do systemu rekrutacji i potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły ( nie ma znaczenia profil zaufany czy nie). Automatycznie status dziecka zmieni się na „przyjęty”, co kończy procedurę rekrutacji.

Uwaga!

Jeżeli Rodzic nie wykona tej czynności w terminie, do 30 kwietnia 2020 r., wówczas system rekrutacji zmieni status kandydata na „nieprzyjęty”.

Beata Zielińska

Wicedyrektor Szkoły

lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021