Wyjazd Pocztu Sztandarowego na wystawę

W dniu 10.01.2019 r. uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego wraz z opiekunami panią Karoliną Kubalka i panią Iwoną Więcko udali się do Muzeum Architektury we Wrocławiu na „Wystawę 1918–2018: stulecie niepodległości. Polska – światu.”

Wystawa podzielona była na cztery części i zaprezentowano na niej stuletni wkład kultury polskiej do kultury światowej. W pierwsza części pokazano chronologicznie sylwetki i skróty biografii wybitnych Polaków, którzy odegrali szczególną rolę w życiu kulturalnym i społecznym. Byli wśród nich zarówno wybitni uczeni, jak i przedstawiciele świata sztuki: muzycy, literaci, plastycy, architekci, twórcy kina oraz najważniejsze osobistości ze świata sportu i polityki.  Druga część wystawy poświęcona była polskim archiwom, wpisanym na Listę Programu „Pamięć Świata” UNESCO. Wyróżniono tu cztery zespoły archiwalne z okresu 1918-2018: Archiwum Ringelbluma – getta warszawskiego, archiwum Biura Odbudowy Stolicy, archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte pod Paryżem oraz tablicę z 21 postulatami, ogłoszonymi w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W trzeciej części przedstawiono krótki film „Sto lat w mgnieniu oka”, w którym ujęto najważniejsze wydarzenia z historii Polski z okresu 1918r. -2018r. W czwartej części pt. „Łącznicy kultur” znajdowały się stanowiska z krzesłami i ekranami, na których prezentowane były filmiki z nagranymi komentarzami ludzi, dzięki którym polska kultura zdobyła światowy rozgłos. Obejrzeliśmy tu między innymi wypowiedź znanego amerykańskiego filmowca Martina Scorsese.

            W gablotach mogliśmy podziwiać unikatowe eksponaty takie jaki: maszynę do pisania, na której Stanisław Lem napisał wszystkie swoje dzieła; statuetkę Oscara, wręczoną Andrzejowi Wajdzie za całokształt jego twórczości; maszynę szyfrującą Enigma, walizkę Witolda Gombrowicza, czy mikroskop Ludwika Hirszfelda. Widzieliśmy również polskie zabytki literatury wpisane do rejestru Pamięci Świata UNESCO, które pochodzą sprzed 1918 r., a swój początek mają w XI w.

„Wystawa 1918–2018: stulecie niepodległości. Polska – światu.” była projektem realizowanym przez Miasto Wrocław wspólnie z Muzeum Europy i firmą Tempora z Brukseli. Ukazywała ona wybitnych Polaków oraz ich dokonania, które stanowiły istotny wkład w kulturę światową.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć