Wspólnie kupujemy książki do biblioteki szkolnej

książki

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, mającym na celu poprawę czytelnictwa w Polsce. Zawarty w programie  priorytet 3 dotyczy  „Rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.” Każda szkoła, posiadająca bibliotekę, może złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych. Kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole i przydzielana jest tylko raz w ciągu trwania programu.

 Chcąc wykorzystać istniejącą szansę składaliśmy wnioski  i właśnie w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w kwocie 12.000 zł, wkład własny 3.000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 15.000 zł. Cała kwota dotacji powinna być wykorzystana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r. Kwota, którą otrzymaliśmy, jest najwyższa jaką można uzyskać w ramach programu.

Planujemy uzupełnić  i odnowić pozycje lekturowe, kontynuować zakupy kolejnych tomów serii, zakupić polecane przez uczniów albumy i poradniki o zwierzętach oraz wzbogacić księgozbiór o ciekawe i wartościowe pozycje książkowe.

W związku z powyższym prosilibyśmy bardzo Was Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice o podawanie propozycji książek, które warto zakupić do naszej biblioteki. Mile widziane byłyby także propozycje książek dla dorosłych, gdyż w bibliotece jest „półka dla nauczycieli”. Swoje propozycje można zgłaszać poprzez Librus na adres pani Karoliny Kubalka. Propozycje można przesyłać do końca roku szkolnego 2017/2018.

Przykładowa lista książek

Bibliotekarz szkolny

Karolina Kubalka