Ważne terminy dotyczące rekrutacji

Szanowni Państwo, przypominamy ważne terminy dotyczące rekrutacji.

Ważne terminy

  • 01.03-22.03 2019r.– składanie odpowiednio zgłoszenia lub wniosku.
  • 24 kwietnia 2019r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

(Informacje zostaną umieszczone na tablicy przy wejściu do szkoły od ul. Żeromskiego i przy ul. 1 Maja 59 obok sekretariatu).

  • Od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2019r. złożenie przez rodzica oświadczenia woli przyjęcia dziecka do danej placówki.

Dotyczy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych

Rodzice wypełniają pisemnie Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do danej placówki,              oświadczenie składamy wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja 59.

Jest to ważne zgłoszenie, bo informuje nas o tym, że Państwo zdecydowali się na zapisanie dziecka do naszej szkoły. W innym przypadku uznajemy, że dziecko zostało zarekrutowane poza rejonem.

  • 10 maja 2019r.- opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacja ta pojawi się na tablicy informacyjnej przy ul. Żeromskiego i ul. 1 Maja.

  • 30 sierpnia 2019 r. opublikowanie listy uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy.