Warsztaty profilaktyczne „Stop substancjom psychoaktywnym”

We wszystkich  klasach VI i VII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Stop substancjom psychoaktywnym” prowadzone przez p. Huberta Giezek i p. Annę Klimek edukatorów z  Centrum profilaktyki i psychoedukacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała wicedyrektor  Iwona Więcko. Był to program przeciwdziałania uzależnieniu i zagrożeniom związanym z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu było:

  • dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych
  • kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie
  • promowanie zdrowego stylu życia
  • propagowanie zachowań będących przeciwwagą dla zachowań ryzykownych i wzmacnianie postaw pro-abstynenckich

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia stanowią substancje psychoaktywne. W czasie zajęć uczniowie uczyli się, jak skutecznie odmówić  i przeciwstawić się naciskom grupy rówieśniczej w sytuacji, gdy będą namawiani do zażycia środków uzależniających.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikacja, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego. Zachęcano uczniów do dbałości o własne zdrowie i podejmowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wolnego od substancji uzależniających.

Wicedyrektor

Iwona Więcko