Warsztaty profilaktyczne „Stop substancjom psychoaktywnym”

W dniu 4.05.2023r. we wszystkich  klasach VI odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Stop substancjom psychoaktywnym” prowadzone przez p. Jarosława Kucharek edukatora z Centrum profilaktyki i psychoedukacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała wicedyrektor Iwona Więcko. Był to program przeciwdziałania uzależnieniu i zagrożeniom związanym z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu było:

  • dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych
  • kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie
  • promowanie zdrowego stylu życia
  • propagowanie zachowań będących przeciwwagą dla zachowań ryzykownych i wzmacnianie postaw pro-abstynenckich

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia stanowią substancje psychoaktywne. W czasie zajęć uczniowie uczyli się, jak skutecznie odmówić  i przeciwstawić się naciskom grupy rówieśniczej w sytuacji, gdy będą namawiani do zażycia środków uzależniających.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych ( komunikacja, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zachęcano uczniów do dbałości o własne zdrowie i podejmowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wolnego od substancji uzależniających.

Wicedyrektor

Iwona Więcko