Warsztaty profilaktyczne „Spójrz inaczej”

100_4155

W listopadzie 2016r. we wszystkich  klasach V i VI odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Spójrz inaczej” prowadzone przez p. Laurę Kolanko i p. Adriannę Babijew  edukatorki z Fundacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na uzależnienie od nikotyny.

Celem programu było :

–          Wzmacnianie postawy abstynenckie tych, którzy nie palą tytoniu.

–          Dostarczenie wiedzy na temat szkód ponoszonych przez osoby palące tytoń,

–          Nauczenie sposobów obrony swoich postanowień wobec nacisku grupy rówieśniczej  i innych osób,

–          Kształtowanie postawy troski i dbałości o własne zdrowie.

Podczas zajęć obalono stereotypy na temat palenia tytoniu, wspólnie tworzono opisową definicję pojęcia, uzależnienie”, omówiono wpływ uzależnienia od nikotyny na zmianę zachowań człowieka, a także dostarczono uczniom wiedzy na temat szkodliwości palenia. Uczniowie uczyli się asertywnego odmawiania w sytuacji, gdy będą namawiani do zażycia środków uzależniających.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się z ludźmi, podejmowanie decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć