Warsztaty profilaktyczne „Spójrz inaczej”

100_5278

W dniu 19.10.2017r. we wszystkich  klasach V odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Spójrz inaczej” prowadzone przez p. Adriannę Babijew  edukatorkę z Fundacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę  na uzależnienie od nikotyny.

Celem programu było :

–   Wzmacnianie postawy abstynenckie tych, którzy nie  palą tytoniu.

–  Dostarczenie wiedzy na temat szkód ponoszonych przez osoby palące tytoń,

–  Nauczenie sposobów obrony swoich postanowień wobec nacisku grupy rówieśniczej i innych osób,

–  Kształtowanie postawy troski i dbałości o własne zdrowie.

Podczas zajęć obalono stereotypy na temat palenia tytoniu, wspólnie tworzono opisową definicję pojęcia „uzależnienie”, omówiono wpływ uzależnienia od nikotyny na zmianę zachowań człowieka, a także dostarczono uczniom wiedzy na temat szkodliwości palenia. Uczniowie uczyli się asertywnego odmawiania w sytuacji, gdy będą namawiani do zażycia środków uzależniających.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się z ludźmi, podejmowanie decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego.

100_5271 100_5272

Pedagog szkolny

Iwona Więcko