Warsztaty profilaktyczne „Granice”.

W dniu 12.04.2023r. we wszystkich  klasach V odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Granice” prowadzone przez edukatorkę p. Annę Klimek z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Warsztaty zorganizowała wicedyrektor Iwona Więcko. Był to program profilaktyki agresji i przemocy, w którym szczególnie zwrócono uwagę  na rozpoznawanie emocji, radzenie sobie ze złością oraz wyznaczaniem granic.

Cele programu:

Uświadomienie uczniom czym są emocje, a szczególnie złość

– Zapoznanie uczniów z mechanizmem powstawania złości

– Nauczenie rozpoznawania złości u siebie i innych

–  Zapoznanie uczniów z konstruktywnymi sposobami rozładowania złości

– Nauczenie wyznaczania granic

– Nauczenie asertywnego odmawiania.

            Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, czym jest złość i jak działa  ona na mózg i ciało człowieka. Edukatorka wyjaśniła uczniom, dlaczego trudno jest opanować złość. Podczas zajęć zwrócono uwagę na to, że złość pomaga chronić swoje granice i daje energię do działania. Uświadomiono uczniom, że odczuwanie złości jest normalną reakcją, ale jednocześnie pokazano, jak wyrażać złość w sposób konstruktywny, aby nie krzywdzić siebie i innych. Uczniowie poznali sposoby na rozładowanie złości oraz techniki kontroli złości. W czasie zajęć uczniowie uczyli się wyznaczania granie oraz asertywnego mówienia ,,nie”.

Warsztaty pomagały uczniom w uczeniu się panowania nad złością i impulsywnością, po to, aby potrafili wyciszyć emocje w sytuacjach konfliktowych i by mogli właściwie zareagować.

Wicedyrektor

Iwona Więcko